Primarul

Valeriu GÎRLĂ

Date biografice:

Născut în anul 1957 în satul Cobani, raionul Glodeni;

Studii:

1980 – absolvent al Institutului Agricol, zooinginer;

2007 – absolvent al Academiei de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, master în administraţie publică;

Stare civilă:

Căsătorit, 3 copii

Activitatea profesională:

1980 – 1987 – zootehnician-şef, Întreprinderea “Viişoara”, colhozul “Moldova”, r-nul Glodeni;

1986 – 2000 – vicepreşedinte, gospodăria agricolă s. Camenca, Cajba, r-nul Glodeni;

2001- 2003 – specialist în cadrul Prefecturii judeţului Bălţi;

2003 – 2011 – şef al Secţiei administraţie publică în aparatul preşedintelui r-lui Glodeni;

2011-prezent, primar al satului Hîjdieni;